Psychomotorische Kindertherapie

  • Telefonisch kennismakingsgesprek: gratis
  • Intakegesprek (1-1,5 uur): €75,-
  • Tarieven per sessie: €75,-
  • Evaluatiegesprekken: €75,-

De tarieven zijn inclusief voorbereiding, eventueel observatie op school, overleg, rapportageverslagen en materialen. 

Vergoedingen

Diverse zorgverzekeraars vergoeden Psychomotorische Kindertherapie geheel of gedeeltelijk vanuit een aanvullende verzekering. U kunt met uw zorgverzekeraar contact opnemen om te informeren naar de voorwaarden.

Voor meer informatie zie: zorgwijzer

Geregistreerd en lid van onderstaande beroepsverenigingen:

–          NVPMKT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie)

–          FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)

De therapie kan soms ook worden bekostigd middels een Persoonsgebonden Budget.