YouniQidz

YouniQidz richt zich op kinderen tussen de 3 en 13 jaar uit het regulier en speciaal onderwijs en hun ouders. Het biedt Psychomotorische kindertherapie, individuele kinderyoga coaching, verschillende kinderlessen (kinderyoga, weerbaarheidsyoga) en workshops ouder en kindyoga in Zwolle en omgeving. YouniQidz kijkt en stemt af welke hulpvorm en/of activiteiten juist bij dit kind passen. Er is geen standaardbehandeling, want ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen wijze met zijn eigen specifieke kenmerken en mooie kwaliteiten. Helaas worden de kwaliteiten van een kind niet altijd gezien, vooral niet wanneer het kind ongewenst gedrag laat zien. Dat is jammer want juist deze unieke kwaliteiten kunnen het kind helpen lastige situaties het hoofd te bieden. Centraal bij YouniQidz staat het geloof in de innerlijke kracht van het kind en de acceptatie van zijn of haar eigenheid.

Je mag zijn zoals je bent

om te worden wie je bent

maar nog niet kunt zijn

en je mag het worden

op jouw manier

en in jouw tijd
– Anna Terruwel

Belang van bewegen

In de ontwikkeling van een kind speelt spel en bewegen een belangrijke rol. Al spelend en bewegend leert het kind zijn eigen unieke ik, zijn lichaam en zijn omgeving kennen. Een kind dat zich lekker beweegt, bouwt een goed zelfgevoel op. Het voelt zich thuis tussen leeftijdsgenootjes, op school en in het gezin. Beweegt het kind zich minder gemakkelijk dan kan dit een dieperliggende, emotionele oorzaak hebben. Het omgekeerde kan ook het geval zijn: een onrijpe of houterige manier van bewegen kan sociale en/of emotionele problemen tot gevolg hebben. YouniQidz zet kinderen (weer) in beweging. Niet alleen door te praten, maar vooral door te doen, te bewegen en aan den lijve te ervaren. Een kind dat in beweging is, kan zich ontwikkelen. In de psychomotorische kindertherapie en kinderyoga krijgt uw kind al bewegend en spelend de kans nieuwe positieve ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken. Spelenderwijs mag het kind ontdekken waar het blij van wordt en plezier aan beleeft, vanuit rust en beweging. Er wordt gewerkt aan een veranderingsproces bij het kind. Op deze website kunt u meer te weten komen over psychomotorische kindertherapie, kinderyoga en over mij. Wanneer er nog vragen zijn, kunt u gerust contact met mij opnemen.

Wilma Jeremiasse